ჩვენს შესახებ

არასამეწარმეო (არაკომერციული ) იურიდიული პირი ასოციაცია "მშვიდობიანი და საქმიანი კავკასია" (ამსკ) დაფუძნებულია 2004 წლის 13 აგვისტოს, ორგანიზაციას გააჩნია 2 მთავარი მისია: 1.კონფლიქტების მშვიდობიანი ტრანსფორმაცია-მოგვარების ხელშეწყობა სახალხო დიპლომატიის ფარგლებში; 2. საზოგადოების მოწყვლად ნაწილში უმუშევრობისა და სიღარიბის შემცირება.

მედიცინა შეგვარიგებს

Iგასული საუკუნის 90-იან წლებში ჯერ კიდევ მოუგვარებელია ეთნო-პოლიტიკური კონფლიქტები, რომლებიც გამოწვეულია საბჭოთა კავშირის, კერძოდ კი რუსეთის სპეციალური ძალების მიერ...

მხოლოდ ერთად შეგვიძლია გაუმკლავდეთ აივ ინფექციებს

ამ პროექტში APBC- ს ჰყავს ერთი პარტნიორი სამედიცინო სფეროდან - ეს არის სამედიცინო კლინიკა "უნიქალმედი", ქუთაისში. APBC– ს ორწლიანი პარტნიორობა აქვს

დაცვა COVID-19- ისგან

COVID-19-ის წინააღმდეგ სხვადასხვა  პროექტში აქქტიური მონაწილეობა, აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში მცხოვრები  მეგობრების  ჩართულობით ქართველ, აფხაზ, ოს  ექიმებს შორის თანამშრომლობის ხელშეწყობა;

ვინ ვართ ჩვენ

არაკომერციული იურიდიული პირის ასოციაცია "მშვიდობიანი და საქმიანი კავკასია" დარეგისტრირდა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, 2004 წლის 13 აგვისტოს.
Image

ბოლო წლებში APBC -ს განხორციელებული აქვს 30-ზე მეტი სამშვიდობო და სოციალურ-ეკონომიკური მიმართულების პროექტი:

ორგანიზაციას გააჩნია 2 მთავარი მისია:

 1.კონფლიქტების მშვიდობიანი ტრანსფორმაცია-მოგვარების ხელშეწყობა სახალხო დიპლომატიის  ფარგლებში;

2. საზოგადოების მოწყვლად  ნაწილში უმუშევრობისა და სიღარიბის შემცირება.

ორგანიზაციის მიზნებია:

– საზოგადების მოწყვლადი ნაწილის, უპირატესად, იძულებით გადაადგილებული პირების და მიგრანტებისათვის საარსებო წყაროსთან წვდომის ხელშეწყობა. დასაქმება;

ჩვენი გუნდი

ჩვენი გუნდი დაკომპლექტებულია გამოცდილი და პროფესიონალი კადრებით

Apbc.Ge

არასამეწარმეო (არაკომერციული ) იურიდიული პირი  ასოციაცია "მშვიდობიანი და საქმიანი კავკასია" (ამსკ) დაფუძნებულია 2004 წლის 13 აგვისტოს,     რეგისტრაციის

 #5/4102-5/ზ-11.

©2024 Association “Peaceful and Business Caucasus”

Search