ასოციაცია "მშვიდობიანი და საქმიანი კავკასია"

ხალხთა შორის ურთიერთობები, კონფლიქტების მოგვარების სამსახურში.

ქ. ქუთაისში და თბილისში ჩატარებული გარემოდაცვითი ღონისძიება-დასუფთავების აქცია

ამა წლის 17 ოქტომბერს ქ. ქუთაისში  და თბილისში  ჩატარებული გარემოდაცვითი ღონისძიება-დასუფთავების აქციის ამსახველი ფოტოსურათები

Photos showing environmental cleaning event conducted in Kutaisi and Tbilisi on October 17 of this year. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
წაკითხული 2722 ჯერ